Klich Grzegorz

- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego


Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz

Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególnosci, na etapie wykonania tej umowy. Analizie poddano możliwe zmiany tak po stronie przedmiotowej w jaki sposób i podmiotowej zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazano r

Wydawnictwo: C.H. Beck

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Klich Grzegorz

Monografia dotyczy problematyki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. W sposób szczegółowy analizuje ona konstrukcję prawną umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zakres obowiazywania zasady swobody umów w stosunku do jej poszczególnych elementów, w tym w szczególnosci, na etapie wykonania tej umowy. Analizie poddano możliwe zmiany tak po stronie przedmiotowej w jaki sposób i podmiotowej zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazano r

Wydawnictwo: C.H. Beck