Knysiak Molczyk Hanna

- Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Knysiak


Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Knysiak

Knysiak Molczyk Hanna

Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pozwalający na przygotowanie:- skargi oraz sprzeciwu od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,- skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Zawiera również przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Omówione zostały także przepisy dotyczące wniosków dodatkowych, które mogą być fakultatywnie zamieszczane w wymienionych pismach proce

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Knysiak Molczyk Hanna

Książka przedstawia czynności procesowe zawodowych pełnomocników w najistotniejszych etapach postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (z uwzględnieniem odrębności postępowania w sprawach podatkowych) oraz postępowań uproszczonych w sprawach wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, jak również postępowania sądowoadministracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo

Knysiak Molczyk Hanna

Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych. Posłuży również aplikantom adwokackim i radcowskim, stanowiąc nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminów końcowych. W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu p

Wydawnictwo: LexisNexis

Pakiet 3 książek z serii Komentarze i Orzecznictwo Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo Apelacja w postępowaniu cywilnym Komentarz Orzecznictwo Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Orzecznictwo

Pakiet 3 książek z serii Komentarze i Orzecznictwo Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Orzecznictwo Apelacja w postępowaniu cywilnym Komentarz Orzecznictwo Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Orzecznictwo

Knysiak Molczyk Hanna

Słowa główne prawo prawo cywilne proces cywilne proces administracyjne proces karne polskie proces karne orzecznictwo komentarz aplikacja aplikacje 2014 LexisNexis Apelacja w postępowaniu cywilnym Komentarz Orzecznictwo   W książce całościowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem także apelacji zwykłej, jakże i apelacji uproszczonej - dodatkowo z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny siła położono na konstrukcję apelacji

Wydawnictwo: LexisNexis Polska