Koch Andrzej

- Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych


Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Umowy w obrocie gospodarczym Koch Napierała zawierania i wykonywania umów gospodarczych

Koch Andrzej

Książka z obrotu gospodarczego jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce. W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Umowy w obrocie gospodarczym Koch

Koch Andrzej

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce. Publikacja Umowy w obrocie gospodarczym zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów handlowych, w tym: - umowy agencyjnej, - umowy komisu, - umowy spedycji,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo spółek handlowych Koch

Prawo spółek handlowych Koch

Koch Andrzej

W podręczniku z prawa spółek handlowych szczegółowo zaprezentowano zagadnienia dotyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Książka stanowi cenne źródło wiedzy w zakresie prawa spółek handlowych, koncentrując się nie tylko na omówieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, ale przybliżając również kluczowe regulacje innych istotnych z punktu widzenia tematyki aktów prawnych, m.in.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo spółek handlowych Podręcznik akademicki

Prawo spółek handlowych Podręcznik akademicki

Koch Andrzej

W podręczniku Koch i Napierała szczegółowo zaprezentowali zagadnienia dotyczace tworzenia, organizacji, funkcjonowania i reprezentacji wszystkich typów spólek uregulowanych w kodeksie spólek handlowych.Omówiono procedury zwiazane z laczeniem, podziałem, przeksztalceniem i likwidacja spólek. Ponadto scharakteryzowano instytucje prawne, takie jak: rejestr przedsiębiorców, firma i prokura. Podręcznik zawiera również analizę problematyki kolizyjno-prawnej w zakresie spólek prawa han

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska