Komentarze Kompaktowe

- Kodeks cywilny Komentarz


BEKW-97411x.jpg

Kodeks cywilny Komentarz

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

kodekskarnykomentarzgrzeskowiakwiak.jpg

Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:- zasadami odpowiedzialności karnej,- pojęciem przestępstwa,- systemem stosowanych środków penalnych,- obowiązywaniem Kodeksu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

kpc-tom2-komentarz-beck.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Komentarze Kompaktowe

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:postępowania zabezpieczającego,organów postępowania egzekucyjnego,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,tytułów egzekucyjnych,wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

kodeks-wykroczen-2017-komentarz-beck.jpg

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Publikacja o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks-karny-wykonawczy-Komentarz-lachowski.jpg

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- nadzoru peni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

kodekspracykomentarzsobczyk.jpg

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Arkadiusz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.Najbardzie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

ksh-2016-kodeks-komentarz-beck.jpg

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

pzp-komentarz-jaworska.jpg

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;- środków ochrony prawnej. Dodatkowym

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 245.52 zł 279

kpk+kodeks+sakowicz+komentarz.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Andrzej Sakowicz

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących:- przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,- właściwości oraz składu sądu,- stron, obrońcó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

prawo-budowlane-nieruchomosci-komentarz.jpg

Prawo budowlane i nieruchomości Komentarz

Okolski Dariusz

Komentarz do prawa budowlanego pod redakcją wybitnego specjalisty mecenasa Dariusza Okolskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając i prezentując najnowszy stan sprawny. Komentarz zawiera komentarz do następujących aktów prawnych: ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); ustawy z 27.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck