Konrad Rożowicz

- Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych


Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Rożowicz

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zamówienia publicznego. Wyjaśniają skutki wykorzyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom