Konrad Składowski

- Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018


KodekswyborczyTekstyustaw2013.jpg

Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018

Konrad Składowski

Komentarza do kodeksu wyborczego stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), obejmujących: - zniesienie możliwości przeprowadzania głosowania w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 91.63 zł 119