Konrad Składowski

- Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2018


Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2019

Kodeks wyborczy Komentarz do zmian 2019

Konrad Składowski

Komentarza do kodeksu wyborczego stanowi usystematyzowane omówienie najnowszych zmian Kodeksu wyborczego wprowadzonych na mocy ustawy z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), obejmujących: - zniesienie możliwości przeprowadzania głosowania w ciągu dwóch dni,- zmianę ustawowej definicji znaku „X”,- wprowadzenie tzw. dwukadencyjności

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 345.861ms