Kowalski Jerzy

- POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE


POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE

Kowalski Jerzy

Prezentowana praca nosząca tytuł Polskie prawo gospodarcze publiczne. Wprowadzenie w zamierzeniu autora stanowi część I większej całości, którą dopełnić ma część II - Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Tak więc Czytelnik będzie miał do dyspozycji komplementarną całość, wprowadzającą w problematykę krajowego (publicznego) i wspólnotowego prawa gospodarczego. W odniesieniu do części I owej całości - autor ma pełną świadomość, że w nadanym jej kształc

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris