Krystyna Gąsiorek

- Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta


Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor

Klasyfikacja budżetowa 2020 Infor Gąsiorek zawiera komentarz eksperta

Krystyna Gąsiorek

W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów publicznych powinny na bieżąco uwzględniać te zmiany w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. W 2020 r. w planowaniu i ewidencji wykonania budżetu państwa i budżetów JST trzeba zacząć stosować nowe podziałki kla

Wydawnictwo: Infor

Cena: 110,24 zł 129

Klasyfikacja budżetowa 2020 Gąsiorek

Klasyfikacja budżetowa 2020 Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek

W związku z licznymi zmianami przepisów oraz wprowadzanymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiają się nowe, a przy niektórych zmieniają się objaśnienia. Jednostki sektora finansów publicznych powinny na bieżąco uwzględniać te zmiany w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości. W 2020 r. w planowaniu i ewidencji wykonania budżetu państwa i budżetów JST trzeba zacząć stosować nowe podziałki kla

Wydawnictwo: Infor

Cena: 110,24 zł 129

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek państwowych 2020

Cellary Mieczysława

W dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W jej wyniku: - (informacja ważna dla urzędów skarbowych) zmieniono wzór i nazwę sprawozdania Rb-24 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych. Ponadto zwolniono naczelników urzędów skarbowych jako organów podatkowych z obowiązku sporządzania i składania sprawozdań RB-27 (zmieniono wzó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Klasyfikacja budżetowa 2020 Gąsiorek

Klasyfikacja budżetowa 2020 Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestają obowiązywać, pojawiły się nowe, a przy niektórych zmieniły się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków. Począwszy od planowania na 2019 r., zarządy

Wydawnictwo: Infor

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Sprawozdawczość w pytaniach i odpowiedziach

Krystyna Gąsiorek

Dzięki książce pracownicy działów finansowo-księgowych i kierownicy jednostek dowiedzą się wszystkiego o sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań. Zrozumieją nowe przepisy w zakresie sprawozdawczości i przygotują się na dodatkowe obowiązki wynikające z wprowadzonych zmian. Publikacja wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane ze sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami z operacji finansowych, w tym m.in.:- W jakich terminach i z jaką częstotliwością należy sporządz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian

Nowa sprawozdawczość budżetowa z komentarzem do zmian

Krystyna Gąsiorek

Niezbędna publikacją dla wszystkich księgowych budżetowych i służb finansowo-księgowych sektora publicznego. Po długim oczekiwaniu 16 stycznia 2014 r. Minister Finansów podpisał ostateczną wersję nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W publikacji omówiono wprowadzone zmiany, dotyczące m.in.: - form przekazywania sprawozdań;- wzorów sprawozdań, - wprowadzenia nowego sprawozdania,- poszczególnych instrukcji sporządzania sprawozdań,- terminów i często

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Klasyfikacja budżetowa 2020

Klasyfikacja budżetowa 2020

Krystyna Gąsiorek

Wysyłka luty/marzec. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują kolejne zmiany wprowadzone w wydanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Publikacja stanowi ujednoliconą wersję klasyfikacji budżetowej i obejmuje wszystkie zmiany wprowadzone w ww. rozporządzeniu. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień jednostkom sek

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.