Krystyna Gromek

- Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych


gromek-pisma-procesowe-sprawach-rodzinnych-orzeczenia.jpg

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

Krystyna Gromek

Publikacja obejmuje ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Niniejsze, 3. wydanie zawiera najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:- ustawą o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), dotyczące zamieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (umieszczenie dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 159.49 zł 179

praxis-prawo-rodzinne-dla-sedziow-pelnomocnikow.jpg

Praxis Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników

Krystyna Gromek

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 325.27 zł 379

Kodeksrodzinnyopiekunczy2013.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

kodeks+rodzinny+opiekunczy+gromek+komentarz.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Książka ta zawiera zarówno autorski komentarz do poszczególnych przepisów, jak i bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz najnowsze piśmiennictwo z kom

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeksrodzinnyopiekunczy2013.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Krystyna Gromek

Wydanie Becka z 2013 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bazuje na tekście jednolitym z 15.6.2012r. (Dz. U. poz. 788) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, dotyczące m.in.: - nowelizacji z 10.6.2012 r. zakazującej stosowania kar cielesnych wobec małoletnich,- nowelizacji z 27.4.2012 r. dotyczącej umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjon

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BEKW-0466x.jpg

Władza rodzicielska

Krystyna Gromek

Niniejsze opracowanie zawiera autorski komentarz do wyżej wskazanych przepisów KRO, przygotowany przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie cywilistę oraz teoretyka i praktyka prawa rodzinnego, szczególnie zainteresowanego omawianą problematyką. W opracowaniu uwzględniono również dotychczasowy dorobek orzeczniczy i piśmiennictwo w zakresie władzy rodzicielskiej, dostępne zarówno w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck