Krystyna Krzekotowska

- Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz


Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

Krystyna Krzekotowska

Komentarz do prawa lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim: nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania, likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w zasobie komunalnym, wyłączenia z obowiązku przyznania lokali socjalnych osobom, które samodzielnie mogą za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska