Krzysztof Ślebzak

- Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz


ustaw-o-bieglych-rewidentach-komentarz-wolters.jpg

Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Krzysztof Ślebzak

Pierwszy komentarz do nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komentarz. Książka jest przeznaczona dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, pracowników Ministerstwa Finansów zapewniającego obsługę Komisji Nadzoru Audytowego, a także firm audytorskich oraz organów i osób, którym powierzono zadania z za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 164.99 zł 220

Studia-analizy-7-sadowe.jpg

Studia i analizy Sądu Najwyższego Tom 7

Krzysztof Ślebzak

Opracowanie przygotowane w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. W serii przedstawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Studiaanalizy6.jpg

Studia i analizy Sądu Najwyższego Tom 6

Krzysztof Ślebzak

Opracowanie przygotowane w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. W serii przedstawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

studia-sadu-najwyzszego-2011-wolters.jpg

Studia i analizy sądu najwyższego Tom 5

Krzysztof ślebzak

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

wolt-0942.jpg

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Daniel Eryk Lach

Stan prawny na 1.12.2009 r. Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obejmuje zagadnienia związane z omówieniem: rodzajów świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunków nabywania prawa do tych świadczeń; zasad i trybu ich przyznawania, ustalania wysokości oraz zasad wypłaty; zasad różnicowania stopy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska