Krzysztof Ślebzak

- Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz


ustaw-o-bieglych-rewidentach-komentarz-wolters.jpg

Ustawa o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz

Krzysztof Ślebzak

Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym stanowi pierwsze na rynku opracowanie, w którym podjęto próbę przedstawienia zagadnień regulowanych w ustawie zarówno z perspektywy prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również wewnętrzne regulacje, wynikające z aktów stanowionych przez organy Polskiej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Studia-analizy-7-sadowe.jpg

Studia i analizy Sądu Najwyższego Tom 7

Krzysztof Ślebzak

Opracowanie przygotowane w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. W serii przedstawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Studiaanalizy6.jpg

Studia i analizy Sądu Najwyższego Tom 6

Krzysztof Ślebzak

Opracowanie przygotowane w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy. W serii przedstawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

studia-sadu-najwyzszego-2011-wolters.jpg

Studia i analizy sądu najwyższego Tom 5

Krzysztof ślebzak

Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, wykonującego zadania związane ze sprawowaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

wolt-0942.jpg

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Daniel Eryk Lach

Stan prawny na 1.12.2009 r. Komentarz do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obejmuje zagadnienia związane z omówieniem: rodzajów świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunków nabywania prawa do tych świadczeń; zasad i trybu ich przyznawania, ustalania wysokości oraz zasad wypłaty; zasad różnicowania stopy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska