Krzysztof Baran

- Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Podręcznik prawo

Podrecznik prawniczy w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Książka uwzględnia zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Dotyczą one w szczególności:monitoringu pracown

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.99 zł 79

Kodeks pracy Komentarz Baran

Kodeks pracy Komentarz Baran

Krzysztof Baran

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz wprowadzania regulaminów.Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z zakresu prawa pracy. Czytelnik ma równie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 193.43 zł 259

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Krzysztof Baran

Podręcznik z prawa pracy i ubezpieczeń w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa związanych z zatrudnieniem. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.Publikacja składa się z pięciu zasadniczych działów:- części ogólnej,- indywidualnego prawa pracy,- zbiorowego prawa pracy,- procesoweg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Baran

Krzysztof Baran

Książka zawiera zarówno informacje o prawie obowiązującym (de lege lata), jak i o jego głównych tendencjach rozwojowych (de lege ferenda). Wywody w niej zaprezentowane odnoszą się do prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W znaczącym wymiarze przedstawiono zwłaszcza regulacje unijne. Szczególną uwagę autorzy poświęcili funkcjonowaniu praktyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska