Krzysztof Dziadek

- Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych


Rachunkowość

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Krzysztof Dziadek

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.: dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych, ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymanym dofinansowaniem, wyceny majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej, prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym. Autor omawia ponadto problemy związane z opodatkowaniem dotacji na grunci

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska