Krzysztof Eichstaedt

- Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki


kpk-komentarz-swiecki-wolters.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Świecki

Krzysztof Eichstaedt

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego główny nacisk położono na kwestie sporne przy stosowaniu przepisów. Myślą przewodnią podczas jej tworzenia było bowiem wydobywanie wątpliwości interpretacyjnych, a nie ich unikanie. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy. W czwartym wydaniu komen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 304.94 zł 399

metodyka-pracy-bieglego-psychiatry-psychologa-oraz-seksuologa-w-sprawach-karnych-nieletnich-oraz-wykroczen.jpg

Metodyka pracy biegłego psychiatry psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych nieletnich oraz wykroczeń

Andrzej Depko

Z trzeciego wydania książki dowiesz się m.in.:- kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej biegłego za przedstawienie fałszywej opinii;- jak ocenić ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej;- jakie są metody leczenia preferencyjnych sprawców przemocy seksualnej;- jaki jest nowy katalog wolnościowych środków zabezpieczających (oraz jak i kied

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 127.59 zł 169

metodyka-pracy-bieglego-psychiatry-psychologa-oraz-seksuologa-w-sprawach-karnych-nieletnich-oraz-wykroczen-9788327806253.jpg

Metodyka pracy biegłego psychiatry psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych nieletnich oraz wykroczeń

Andrzej Depko

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nie-letnich oraz wykroczeń to publikacja będąca drugim i znacznie poszerzonym wydaniem Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, przygotowana przede wszystkim dla praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów oraz seksuologów) i sędziów, prokuratorów, adwokatów

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

difi-po055.jpg

Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym a instytucja sędziego śledczego

Krzysztof Eichstaedt

Publikacja przedstawia różne modele postępowania przygotowawczego, poprzez pryzmat roli, jaką w tym stadium postępowania ma do odegrania sąd. Omówiono w niej zalety oraz wady poszczególnych modeli, wtym zwłaszcza instytucji sędziego śledczego oraz potrzebę jej wprowadzenia do polskiego modelu postępowania przygotowawczego. W monografii, obok aspektu teoretycznego, dużo miejsca poświ

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin