Krzysztof Filipek

- Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych


Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych

Krzysztof Filipek

Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności omówiono regulacje dotyczące struktury i zadań nowego podmiotu „Wody Polskie”, opłat za usługi wodne, ze wskazaniem ich rodzajów, podmiotów zobowiązanych do ich ponoszenia, sposobu naliczania, podmiotów zbierających opłat

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 328.046ms