Krzysztof Filipek

- Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych


Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Nowe prawo wodne najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Krzysztof Filipek

Książka z nowego prawa wodnego zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze do zmian wprowadzanych przez ustawę z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, rzutujących na działalność samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności omówiono regulacje dotyczące struktury i zadań nowego podmiotu „Wody Polskie”, opłat za usługi wodne, ze wskazaniem ich rodzaj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 116.59 zł 129