Krzysztof Gawroński

- Meritum Prawo Oświatowe


meritumprawooswiatowe2013.jpg

Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

meritum-prawo-oswiatowe-820992i.jpg

Meritum Prawo oświatowe

Krzysztof Gawroński

Książka z prawa oświatowego jest przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne ich rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi, dyrektorów - sprawowanie nadzoru pedagogicznego i planowanie rozwoju szkoły i placówki oraz gospodarka majątkiem i finan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer