Krzysztof Gawroński

- Meritum Prawo Oświatowe


Meritum Prawo Oświatowe

Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wprowadzanej od 2017 roku – zmianę ustroju szkolnego,- zmiany struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli,- skrócenie o rok obowiązku szkolnego,- likwidacja gimnazjów,- wprowadzenie 8-klasowej szkoły podstawowej, 4

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów

Krzysztof Gawroński

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów to zestaw wzorów i przykładów pism najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Meritum Prawo oświatowe

Meritum Prawo oświatowe

Krzysztof Gawroński

Książka z prawa oświatowego jest przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne ich rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi, dyrektorów - sprawowanie nadzoru pedagogicznego i planowanie rozwoju szkoły i placówki oraz gospodarka majątkiem i finansami, organy prowadzące - zapewnienie środków własnych i z budżetu państwa na funkcjonowanie s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer