Krzysztof Gawroński

- Meritum Prawo Oświatowe


meritumprawooswiatowe2013.jpg

Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. Nowości w Meritum prawo oświatowe:- omówiono wszystkie elementy tzw. reformy oświaty wprowadzanej od 2017 roku – zmianę ustroju szkolnego,- zmiany struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli,- skrócenie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 153.23 zł 199

meritum-prawo-oswiatowe-820992i.jpg

Meritum Prawo oświatowe

Krzysztof Gawroński

Książka z prawa oświatowego jest przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek zainteresują zapewne ich rozdziały związane z ich stosunkiem pracy, kandydatów na dyrektorów - zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim i zasobami materialnymi, dyrektorów - sprawowanie nadzoru pedagogicznego i planowanie rozwoju szkoły i placówki oraz gospodarka majątkiem i finan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer