Krzysztof Lisowski

- System wynagradzania nauczycieli Lisowski


System wynagradzania nauczycieli

System wynagradzania nauczycieli Lisowski

Krzysztof Lisowski

W książce zaprezentowano poszczególne składniki systemu wynagradzania nauczycieli, a także – w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe oraz rozstrzygnięcia organów nadzoru prawnego – wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów prawnych regulujących tę kwestię. Autor omawia m.in. następujące zagadnienia: dodatki przysługujące nauczycielom, świadczenie urlopowe, odprawę związaną z rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy oraz odprawę em

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck