Krzysztof Malaga

- MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ


MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ

MIKROEKONOMIA OSWAJANIE Z MATEMATYKĄ

Krzysztof Malaga

Przedmiotem mikroekonomii są badania prowadzone w odniesieniu do działań indywidualnych konsumentów (gospodarstw domowych) i producentów (przedsiębiorców, przedsiębiorstw). Podręcznik jest próbą harmonijnego połączenia elementarnej wiedzy z zakresu mikroekonomii oraz analizy matematycznej. Rozważania teoretyczne są bogato ilustrowane wykresami i schematami oraz poparte przykładami

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck