Krzysztof Puchacz

- Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik dla zamawiającego i wykonawcy (z suplementem elektronicznym)


Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik dla zamawiającego i wykonawcy (z suplementem elektronicznym)

Krzysztof Puchacz

Celem uchwalenia nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., jest uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ma ona zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów. Ustawa wprowadza wiele zmian w dotychczasowym sposobie

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Krzysztof Puchacz

Nowe zasady kontroli zarządczej obowiązują już od 1 stycznia 2010r. Każda jednostka sektora finansów publicznych powinna posiadać system kontroli zarządczej! W publikacji? szczegółowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą. Każdy standard kontroli zarządczej scharakteryzowany odrębnie: opis wg. Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, opis praktyczny (sposób realizac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2020 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2020 roku komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Krzysztof Puchacz

Autor komentarza do PZP wskazuje, w jaki sposób stosować nowe regulacje, oraz podaje szczegółowy harmonogram wejścia w życie poszczególnych przepisów. Najważniejsze zmiany:- wprowadzenie trzy etapowego systemu weryfikacji podmiotowej wykonawcy – ważna zmiana dla wykonawców startujących w wielu postępowaniach, możliwość złożenia jedynie oświadczenia wstępnego na początkowym etapie;- wprowadzenie klauzuli zatrudnienia – obowiązek stosowania tej klauzuli przy zamówieniach

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Puchacz

Krzysztof Puchacz

Bardzo szczegółowy instruktaż sporządzenia sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych. Duża ilość konkretnych przykładów pomoże w rozwiązaniu problemów praktyków zobowiązanych do sporządzenia tego sprawozdania.Do końca lutego każdego roku należy sporządzić i przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za miniony rok Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, nawet tych, kt

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym

Krzysztof Puchacz

Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – z 14.000 euro do poziomu 30.000 euro. Wyłączenie rozległej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania kodeksów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły swobodnie podejmować do ich udzielania. Wprowadź Regulamin wewnętrzny i wypełnij obowiązującą zasadę nakazującą zapewnienie oszczędności i efektywności wydatku publicznego! Polecamy gotow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki Wzorcowe zakresy czynności (z suplementem elektronicznym)

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki Wzorcowe zakresy czynności (z suplementem elektronicznym)

Krzysztof Puchacz

pomoc dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zakresy czynności pracowników, wzory powierzenia obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostki, zamówień publicznych, wykonywania czynności z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, a także udostępniania informacji publicznej. Kompendium wiedzy dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych, pomocne w zbudowaniu skutecznego systemu zarządzania jednostką w ob

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych

Krzysztof Puchacz

Mechanizmy i procedury, które usprawnią proces przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zestaw wzorcowych regulaminów zamówień publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (obejmujących także zamówienia tzw. podprogowe o wartości poniżej 14.000 euro), a także zamawiających niemieszczących się w zakresie podmiotowym tej ustawy. Regulaminy uwzględniają również problematykę zamówień

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych

Krzysztof Puchacz

Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy (także o wartości poniżej 14.000 euro), jak i zamawiających niemieszczących się w zakresie podmiotowym tej ustawy. Regulaminy obejmują także mechanizmy i procedury dla zamówień finansowanych z środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dodatkowo kilkadziesiąt wzorów dokumentów przydatnych w postępowaniu o

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK