Krzysztof Sobieralski

- Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej


Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

Krzysztof Sobieralski

W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne granice rozpoznania sprawy oraz mechanizm jej rozpoznania w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a także granic jej rozpoznania w postępowaniu sądowoadministracyjnym uruchomio

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 104.99 zł 128

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Krzysztof Sobieralski

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 104.99 zł 128

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Artur Mudrecki

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wykładnię nowych przepisów, które weszły w życie od 1 czerwca 2017 r. Re

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 188.11 zł 262.5

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 104.99 zł 128

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Krzysztof Sobieralski

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Szczegółowo opisuje rodzaje zezwoleń, które należy pozyskać, chcąc zająć pas drogowy w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 104.99 zł 128

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Marcin Miemiec

W opracowaniu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. Przyjęta konwencja prezentacji materiału w formie pytań i odpowiedzi umożliwia usystematyzowanie wiedzy oraz szybkie i efektywne przyswojenie obszerneg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Radosław Kujawiński

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą. Publikacja w przystępny sposób przeds

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA Z NIERUCHOMOŚCI

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA Z NIERUCHOMOŚCI

Radosław Kujawiński

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą. Publikacja w przystępny sposób przeds

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom