Krzysztof Sobieralski

- Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego


PREW-0111.jpg

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

regionalne-programy-realizacja-ksiazka.jpg

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Krzysztof Sobieralski

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

ksiazka-zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego.jpg

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Krzysztof Sobieralski

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia związane z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z zarządzaniem drogą lub prowadzeniem ruchu drogowego. Precyzuje, kto i w jakich sytuacjach powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Szczegółowo opisuje rodzaje zezwoleń, które należy pozyskać, chcąc zająć pas drogowy w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

postepowanie-administracyjne-nimiec-ofiarska.jpg

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Marcin Miemiec

W opracowaniu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach przedstawiono zagadnienia dotyczące instytucji i czynności procesowych postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. Przyjęta konwencja prezentacji materiału w formie pytań i odpowiedzi umożliwia usystematyzowanie wiedzy oraz szybkie i efektywne przyswojenie obszerneg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

PREW-0116_1.jpg

Egzekucja administracyjna z nieruchomości

Radosław Kujawiński

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą. Publikacja w przystępny sposób przeds

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

brak.jpg

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA Z NIERUCHOMOŚCI

Radosław Kujawiński

Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej rozbudowanym, a jednocześnie najmniej znanym i opracowanym środkiem egzekucyjnym w administracji. Choć cechuje się bardzo dużą skutecznością, jest postrzegana jako niezmiernie uciążliwa. Wynika to ze złożonej problematyki prawnej i obszernego katalogu czynności faktycznych, które się z nią wiążą. Publikacja w przystępny sposób przeds

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom