Krzysztof Stasiak

- Zarys metodyki pracy kuratora sądowego Stasiak


Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego Stasiak

Krzysztof Stasiak

Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych. Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-resocjalizacyjnego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Przybliżono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i pełnio

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację

Aplikacja kuratorska Egzamin wstępny na aplikację Aplikacja Egzamin kuratorski 2019

Krzysztof Stasiak

Książka Aplikacja kuratorska. Egzamin wstępny na aplikację w sposób wieloaspektowy przedstawia aplikację kuratorską, dlatego będzie wsparciem dla osób, które prowadzą nabór i wybierają kandydata do zatrudnienia na stanowisko aplikanta kuratorskiego oraz dla osób, które podejmują decyzje kadrowe dotyczące aplikanta, czy też które organizują i nadzorują przebieg aplikacji. Również aplikant kuratorski znajdzie w niej odpowiedzi na wiele nurtujących go pytań, gdyż zostały

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Krzysztof Stasiak

Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz podobnie muszą funkcjonować metodycznie, w sposób racjonalny, zamierzony i uporządkowany. Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych z

Wydawnictwo: LexisNexis Polska