Krzysztof Wojciech Baran

- Akademickie prawo zatrudnienia Komentarz Baran Wojciech


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia Komentarz Baran Wojciech

Krzysztof Wojciech Baran

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich. Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedmiotem wywodów są w nim m.in.: nawiązanie stosunku pracy, uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy, przekształ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia Komentarz

Daniel Książek

Komentarz do zbiorowego prawa zatrudnienia reguluje relacje normatywne zachodzące pomiędzy reprezentującymi zatrudnionych związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz wyd. Wolters zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo zatrudnienia, takich jak:ustawa o zwią

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dokumenty pracownicze wzory i komentarze

Dokumenty pracownicze wzory i komentarze

Krzysztof Wojciech Baran

Książka dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców. Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych. W książce Dokumenty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze

System prawa pracy Tom 7 Zatrudnienie niepracownicze

Krzysztof Wojciech Baran

Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W książce szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

ZBIOROWE PRAWO PRACY KOMENTARZ

Krzysztof Wojciech Baran

Komentarz z prawa pracy skierowany jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy. Komentarz zbiorowe prawo pracy zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak: - us

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Outline of Polish Labour Law System

Outline of Polish Labour Law System

Krzysztof Wojciech Baran

The book is a complete analysis of the institution of the Polish labour law. It covers issues regarding both individual and group working relationships, especially those which involve trade unions, worker's councils and European works councils. Topics referring to the job market and the role of the state in its regulation have also been touched upon. This comprehensive analysis of the Polish labour law will allow the readers to fully familiarise themselves with regulations of labour law which

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy diagramy

Prawo pracy diagramy

Krzysztof Wojciech Baran

Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego pod redakcją Krzysztofa W. Barana. Przedstawione w formie wykresów i tabel opracowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stanowi niewątpliwie graficzne usystematyzowanie zagadnień z tych dziedzin. Przejrzysta formuła zachęca do aktywnego korzystania z książki. To nowatorskie rozwiązanie z pewnością ułatwi czytelnikowi poruszanie się w m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy diagramy

Prawo pracy diagramy

Krzysztof Wojciech Baran

Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych przygotowanego pod redakcją Krzysztofa W. Barana. Przedstawione w formie wykresów i tabel opracowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stanowi niewątpliwie graficzne usystematyzowanie zagadnień z tych dziedzin. Przejrzysta formuła zachęca do aktywnego korzystania z książki. To nowatorskie rozwiązanie z pewnością ułatwi czytelnikowi poruszanie się w m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych Wzory i komentarze

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych Wzory i komentarze

Krzysztof Wojciech Baran

Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podst

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz Lex Baran

Kodeks pracy Komentarz Lex Baran

Krzysztof Wojciech Baran

Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz literaturę prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże szczegółowy indeks rzeczowy. Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy. W komentarzu omówiono przepisy ustawy dotyczące m.in.: - nawiązani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska