Kuciński Rafał

- Podatki 2017 Praktyczny komentarz do zmian


Podatki 2019 Praktyczny komentarz do zmian

Podatki 2019 Praktyczny komentarz do zmian

Katarzyna Czajkowska Matosiuk

W 2017 roku zmianom uległy wszystkie ustawy podatkowe. Wprowadzono nowe nieznane dotąd instytucje podatkowe, jak w Ordynacji podatkowej: "utrwalona praktyka interpretacyjna". W ustawie o VAT wprowadzono szereg procedur uszczelniających pobór tego podatku. W dniu 1 marca 2017 r. po 30 latach dotychczasowego funkcjonowania aparatu skarbowego dokonano rewolucji łącząc organy podatkowe i celne w jeden organizm Krajowej Administracji Skarbowej. Kolejne zmiany wejdą w życie 1 lipca i 1 wrześ

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

VAT w branży transportowej Wyjaśnienia praktyczne

VAT w branży transportowej Wyjaśnienia praktyczne

Olech Mariusz

Polscy przewoźnicy świadczą usługi transportowe na terenie całej Unii i poza nią. Pomimo kryzysu, który dotknął branżę transportową, jest to nadal dynamiczny i prężnie rozwijający się sektor gospodarki, generujący spore wpływy do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, w tym z VAT. Dowiedz się, w jaki sposób powinieneś opodatkować takie usługi..

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Faktury VAT 2019 wyjaśnienia praktyczne

Faktury VAT 2019 wyjaśnienia praktyczne

Kuciński Rafał

Jak wiadomo, faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Jedną z jej funkcji jest dokumentowanie transakcji i umożliwienie poprawnego ich ujęcia w księgach i ewidencjach zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Jej otrzymanie pozwala także na odliczenie wykazanego w niej podatku przez nabywcę. Faktura powinna potwierdzać w zasadzie każdą sprzedaż. Wyjątkiem są transakcje ewidencjonowane na kasie. W tej publikacji znajdą Państwo zarówno omówienie najważ

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

VAT w branży transportowej i spedycyjnej

VAT w branży transportowej i spedycyjnej

Olech Mariusz

Polscy przewoźnicy świadczą usługi transportowe na terenie całej Unii i poza nią. Pomimo kryzysu, który dotknął branżę transportową, jest to nadal dynamiczny i prężnie rozwijający się sektor gospodarki, generujący spore wpływy do budżetu z tytułu różnych podatków i opłat, w tym z VAT. Dowiedz się, w jaki sposób powinieneś opodatkować takie usługi..

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

VAT od 1 kwietnia 2019 Nowe zasady odliczania podatku od aut paliwa i wydatków eksploatacyjnych

VAT od 1 kwietnia 2019 Nowe zasady odliczania podatku od aut paliwa i wydatków eksploatacyjnych

Kuciński Rafał

W broszurze VAT od 1 kwietnia 2014 r. przedstawiamy dokładnie każdą zmianę przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie odliczania VAT od aut, paliwa do nich oraz wydatków zgrupowanych z eksploatacją pojazdów. Wskazujemy również na skutki tych nowości oraz podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę, żeby nie narazić się na spór z organem skarbowym.

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne w VAT

Nowicki Maksymilian

Oprócz sprzedaży krajowej polscy przedsiębiorcy w zdecydowanej większości wykonują również transakcje wewnątrzwspólnotowe i transgraniczne, które nakładają na nich obowiązek rozliczenia VAT. Chodzi tutaj o eksport towarów i usług, wewnątrzwspólnotowe nabycia i dostawy towarów czy import usług. Każda z tych czynności jest rozliczana w inny sposób i każda z nich napotyka praktyczne problemy interpretacyjne. W tej publikacji znajdziesz kompleksowe omówienie wszystkich najcz

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego