Lachiewicz Wojciech

- Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD


klasyfikacja-budzetowa-2018-904699i.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2018 + CD

Lachiewicz Wojciech

Wyjaśnienia do najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej. W dniu 18.4.2018 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 767). Rozporządzenie to wprowadza wiele ważnych zmian, które wchodzą w życie w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

ksiazka-zmiany-klasyfikacja-budzetowa-2017.jpg

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017

Lachiewicz Wojciech

Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2017 roku. W dniu 1.1.2017 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1121). W nowelizacji dokonano szeregu istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Do najważniejszych zmian w budżetach JST należy obszerna restrukturyzacja

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

klasyfikacja-budzetowa-20166.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2016

Lachiewicz Wojciech

W 2016 r. wchodzą w życie cztery nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej: - Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Wchodzi ona w życie 1.1.2016 r., ale projekty budżetów i planów finansowych na 2016 r. należy opierać już na nowej klasyfikacji. Dodatkowo postanowiono, że znowelizowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

terytorialnego-spraw-finansowych.jpg

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Walczak Piotr

Do 15 listopada należy przygotować projekt uchwały budżetowej na 2016 r. oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. Wyjaśnienia jak sporządzić te uchwały oraz opracować uchwały zmieniające WPF oraz uchwałę budżetową znajdą Państwo w niniejszej publikacji. Książka ta zawiera wzory i porady w zakresie opracowania tekstu projektu uchwały budżetow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

klasyfikacja-budzetowa-zmiany-2016.jpg

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Lachiewicz Wojciech

Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku, na 2016 r. należy opierać już na nowej klasyfikacji. Nowelizacja obejmuje Utworzenie nowych rozdziałów jak Ratownictwo medyczne czy wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych od dochod

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Klasyfikacjabudzetowa2013Praktyka.jpg

Klasyfikacja budżetowa

Lachiewicz Wojciech

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dotacje-oswiatowe-udzielanie.jpg

Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Lachiewicz Wojciech

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa, ponadto wprowadzono możliwość odstąpienia, za zgodą organu wykonawczego JST, od terminu 30 września do podania planowanej liczby uczni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

terytorialnegosprawfinansowych.jpg

Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych

Lachiewicz Wojciech

Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i możliwych treści tego rodzaju uchwały (zarządzenia) oraz do aktualnego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. Ksią

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Klasyfikacjabudzetowa2013Praktyka.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Lachiewicz Wojciech

Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”) oraz rozszerzeniu (np. do § 097 o wpływy z tytułu udostępniania informacji publicznej), uściśleniu (do wpływów i wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

klasyfikacja-budzetowa-2014-beck.jpg

Klasyfikacja budżetowa 2014

Lachiewicz Wojciech

Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych. Jedyna na rynku książka zawierająca 220 porad ekspertów na na ogół zadawane Pytania, które są przypisane do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dnia 1.1.2014 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1486 i poz. 1487). Zmi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck