Lech Bednarsk

- Analiza finansowa w przedsiębiorstwie


Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Lech Bednarski

Analiza finansowa jest praktyczną metodą oceny firmy -- pomiarem jej efektywności i kondycji. W najnowszym zaktualizowanym wydaniu książki omówiono szeroki krąg zagadnień z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej. Zrozumienie i opanowanie treści ułatwia materiał ilustracyjny -- tablice, schematy i załączniki. Podręcznik wyczerpuje tematykę przedmiotu wykładanego na wyższych uczelniach. Może być także użyteczny dla praktyk

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Rachunkowość międzynarodowa

Rachunkowość międzynarodowa

Lech Bednarsk

Reforma systemu gospodarczego, perspektywa przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, powstanie i rozwój coraz liczniejszej grupy przedsiębiorstw międzynarodowych wszystko to wpływa na wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami rachunkowości międzynarodowej. Zainteresowanie to wynika z jednej strony z konieczności przystosowania polskiej rachunkowości do międzynarodowych uregulowań (wymaga to poznania rozwiązań stosowanych w krajach zachodnich), z drugiej zaś z wyzwań, jakie stają

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.