Lesińska Magdalena

- Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka


Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań Teoria i praktyka

Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka

Chałupczak Henryk

Publikację wyróżnia różnorodność podejmowanych tematów znakomicie ilustrujących spektrum najnowszych zainteresowań polskich badaczy zajmujących się kwestiami związanymi z szeroko rozumianą polityką migracyjną. Większość opracowań zawartych w zbiorze została przygotowana na podstawie pogłębionych badań autorskich, a w wielu wypadkach mamy do czynienia z prezentacją wybranych rezultatów kilkuletnich studiów realizowanych w ramach projektów badawczych. Wykorzystano stara

Wydawnictwo: UMCS

25 wykładów o migracjach

25 wykładów o migracjach

Lesińska Magdalena

Książka jest użytecznym kompendium wiedzy o jednym z najważniejszych procesów społecznych XX i XXI wieku – współczesnych migracjach ludności. Dlaczego historia człowieka to historia migracji? Kim jest migrant, uchodźca, repatriant? Jakie są przyczyny procesów migracyjnych i jakie są ich skutki dla jednostki, rodziny i społeczeństwa? Jaka będzie przyszłość migracji? Kim są i w jaki sposób funkcjonują cudzoziemcy w Polsce? Dlaczego migranci są populacją trudną do zbadan

Wydawnictwo: Scholar

Transformacje

Transformacje

Górny Agata

Niniejszy tom, który tworzy blisko 40 krótkich esejów, przedstawia różnorodne wymiary polskiej transformacji. Eseje te swoją formą nawiązują do haseł encyklopedycznych i odnoszą się do czterech obszarów tematycznych: zmian i wyzwań demograficznych, procesów migracyjnych, kwestii regionalnych oraz przemian instytucjonalnych. Ich autorami są wybitni przedstawiciele polskiego i europejskiego świata naukowego. To miniencyklopedia metod badawczych i wyzwań intelektualnych, które pr

Wydawnictwo: Scholar

For took: 376.784ms