Leszek Bielecki

- Wybory samorządowe Komentarz


wybory-samorzadowe-komentarz.jpg

Wybory samorządowe Komentarz

Monika Augustyniak

W komentarzu zostały kompleksowo omówione przepisy Kodeksu wyborczego w zakresie samorządowej problematyki wyborczej. Zawiera on analizę problematyki dotyczącej wyborów samorządowych – od ogólnych regulacji wyborczych po zagadnienia szczegółowe dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Całoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 91.63 zł 119

ustawa-o-krajowej-administracji-skarbowej-komentarz.jpg

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej Komentarz

Leszek Bielecki

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wyko

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 157.52 zł 179

prawo-administracyjne-2016.jpg

Prawo administracyjne Zdyb

Monika Augustyniak

Podręcznik z prawa administracyjnego stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu teorii prawa administracyjnego, ustroju administracji publicznej i materialnego prawa administracyjnego. Omówiono w nim kwestie dotyczące m.in.:- pojęć, zasad i instytucji prawa administracyjnego,- organizacji aparatu administracyjnego, w tym podmiotów administrujących niebędących organami władzy pu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustrojoweprawoadministracyjne2012.jpg

Ustrojowe prawo administracyjne

Leszek Bielecki

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie zawiera analizę norm prawnych, za pomocą których konstruowany jest aparat administracyjny oraz określane są jego funkcje i zadania. Jest to zdecydowanie najszersza spośród dotychczasowych publikacja poświęcona tej części prawa administracyjnego. W pracy uwzględniono materiał normatywny, poglądy doktryny, orzecznictwo Trybunału Konstytucyj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

podatkowa-ksiega-przychodow-2011-oddk.jpg

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Leszek Bielecki

W książce Podatkowa księga przychodów i rozchodów szeroko i przystępnie przedstawiono zasady prowadzenia podat­kowej księgi przychodów i rozchodów. W zakresie informacji podstawowych wskazano, jakie podmioty są zobowiązane do rozliczania w tej formie oraz omówiono najważniejsze dokumenty: zawiadomienie o zaprowadzeniu księgi, dowody księgowe, ewidencje, remanenty, zamknięcie miesi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin