Leszek Cabaj

- Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów


Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów

Leszek Cabaj

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokumentów. Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r. Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stroni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundusz alimentacyjny + CD

Fundusz alimentacyjny + CD

Leszek Cabaj

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach: ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. – zmiana dotyczy kwestii związanej z definicją utraty i uzyskania dochodu (co jest istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu); ustawa z 10.7.2015 r. o z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Fundusz alimentacyjny Kadry płace

Fundusz alimentacyjny Kadry płace

Leszek Cabaj

Książka ma na celu przybliżenie bardzo trudnej i niejednokrotnie niejasnej materii związanej z realizacją ustawowych obowiązków ciążących na organie właściwym wierzyciela oraz dłużnika. Materia związana ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz z kwestiami dotyczącymi podejmowania czynności względem dłużnika alimentacyjnego jest bardzo skomplikowana i wymaga ciągłego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck