Leszek Wilk

- Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło


Prawo-farmaceutyczne-Komentarz-Ogieglo.jpg

Prawo farmaceutyczne Komentarz Ogiegło

Leszek Ogiegło

Komentarz do ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.) stanowi szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Komentarz do prawa farmaceutycznego w sposób wyczerpujący pozwala zapoznać się z k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 334.79 zł 399

prawo-karne-czesc-825957i.jpg

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Autorzy podjęli działania na rzecz uwzględnienia zmian ustawodawstw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 57.23 zł 75

Prawokarnegospodarcze2012.jpg

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

System Prawa Handlowego

Prawo karne gospodarcze. System Prawa Handlowego. Tom 10

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 334.79 zł 399

Kodeks-karny-skarbowy-Komentarz-2014.jpg

Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 226.79 zł 279

kodeks-karny-skarbowy-komentarz-2017.jpg

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

komentarz-prawa-farmaceutycznego.jpg

Prawo farmaceutyczne Komentarz

Ogiegło Leszek

Nowe wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym najnowsze orzecznictwo. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową struktu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawokarnewojskowa.jpg

Prawo karne część ogólna szczególna i wojskowa

Teresa Dukiet Nagórska)

Podręcznik przeznaczony do nauki przedmiotu prawo karne część ogólna i szczególna. Wykład prawa karnego prowadzony jest na podstawie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiony został także rys historyczny polskiego prawa karnego. Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów prawa i admin

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks-karny-skarbowy-Komentarz-2014.jpg

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks uległy skarbowy w sposób jasny i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy wcięcie prawny. Niniejsza stanowisko w sposób wyczerpujący i zarazem konkretny pozwala zaznajomić się Czytelnikowi z kwestiami dot

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kks2012kodekskomentarz.jpg

KODEKS KARNY SKARBOWY KOMENTARZ LEX

Leszek Wilk

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie prawa karnego skarbowego - w tym przepisów prawa finansowego. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do przedstawic

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks-karny-skarbowy-Komentarz-2014.jpg

Kodeks karny skarbowy Komentarz 2014

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks zdyscyplinowany skarbowy w sposób klarowny i transparentny pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią artykułów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem pożyteczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck