Lewandowski Tomasz

- Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych


Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Wynagrodzenia 2019 pracowników samorządowych

Lewandowski Tomasz

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania, – wynagrodzenia prowizyjnego, – wypłacan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2019

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2019

Lewandowski Tomasz

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania, – wynagrodzenia prowizyjnego, – wypłacan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Lewandowski Tomasz

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: – obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania, – wynagrodzenia prowizyjnego, – wypłacan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Koncepcja responsibility to protect Aspekty konstytucyjnoprawne

Koncepcja responsibility to protect Aspekty konstytucyjnoprawne

Lewandowski Tomasz

W publikacji przedstawiono analizę konstytucyjnoprawnego wymiaru koncepcji responsibility to protect (odpowiedzialności za ochronę) przeprowadzoną w dwojaki sposób. Z wewnętrznego punktu widzenia odpowiedzialność za ochronę może nieść ze sobą implikacje dla porządków konstytucyjnych państw w zakresie sposobu wykonywania przez nie wynikającej z suwerenności odpowiedzialności za ochronę ludności przed masowymi zbrodniami. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytania o uz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM