Lidia Błystak

- Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Komentarz


Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Komentarz

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Komentarz

Lidia Błystak

Klasyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opracowany przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do kolejnych przepisów ustawy, z uwzględnieniem jej treści i najnowszych zmian po nowelizacji, obowiązujących od 2012 roku. Z komentarza Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2013 dowiesz się między innymi: Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów? Jak korzystnie rozliczać różnice kursowe? Kto i na jakich zasadach może s

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Podatek dochodowy od osób prawnych 2011

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Babiarz Stefan

Najnowsze wydanie Podatku dochodowego od osób prawnych 2011, opracowanego przez sędziów NSA. Zawiera szerokie komentarze do poszczególnych przepisów ustawy Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz, z uwzględnieniem zmian, które mają obowiązywać od 2011 , w tym przewidywane zmiany będące wynikiem Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także implementowania Dyrektyw Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mają

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex