Lidia Bagińska

- Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz


skarga-kasacyjna-2011.jpg

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Skargakasacyjnacywilnym2013.jpg

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne zna

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Komentarzwzorypismprocesowych1.jpg

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Lidia Bagińska

Pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Komentarz w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skargakasacyjnacywilnym.jpg

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Lidia Bagińska

Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone tematowi. Komentarz omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skargakonstytucyjna.jpg

Skarga konstytucyjna

Lidia Bagińska

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi konstytucyjnej. Swym zakresem obejmuje analizę przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczących skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a także omówienie najważniejszych oraz najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących skargi konstytucyjnej, zasad i procedury rozstr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck