Lidia Bagińska

- Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska


brak.jpg

Prawo wekslowe i czekowe Komentarz Bagińska

Lidia Bagińska

Bagińska i Czarnecki w komentarzu, który powstał przy wykorzystaniu najnowszego dorobku piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także Sądów Apelacyjnych oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów i został dostosowany do potrzeb praktyki. Informacje zawarte w komentarzu umożliwiają znalezienie rozwiązania problemów praktycznych, jakie powstają przy stosowaniu we

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

skarga-kasacyjna-2011.jpg

Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska

Publikacja Skarga kasacyjna i nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpozn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 139.92 zł 159

Skargakasacyjnacywilnym2013.jpg

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz

Lidia Bagińska

Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, które mają ułatwić skuteczne złożenie skargi kasacyjnej i jej merytoryczne rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Tematyka skargi kasacyjnej ma ogromne zna

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Prawo-wekslowe-czekowe-Baginska.jpg

Prawo wekslowe i czekowe Bagińska

Lidia Bagińska

Podręcznik yd. Beck stanowi drugie wydanie Prawa wekslowego i czekowego. Przeznaczony dla osób, które rozpoczynają naukę prawa lub też chcą w szybki sposób przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, instytucje i zasady prawa wekslowego i czekowego, bądź też usystematyzować zdobytą już wiedzę z tej dziedziny prawa. Opracowanie niniejsze w sposób łatwy wyjaśnia najważniejsze z

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarzwzorypismprocesowych1.jpg

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Lidia Bagińska

Pozycja stanowi omówienie problematyki uregulowanej w Kodeksie postępowania cywilnego skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Omawiany środek prawny został wprowadzony przez ustawodawcę w związku z regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie przy wykonywaniu władzy publicznej. Komentarz w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skargakasacyjnacywilnym.jpg

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz oraz wzory pism procesowych

Lidia Bagińska

Komentarz radcom i adwokatom ułatwi skuteczne złożenie skargi kasacyjnej dzięki praktycznym wskazówkom Autorki, zapewni fachowe przygotowanie się do składania skarg aplikantom adwokackim i radcowskim, zawiera przykłady wzorów skargi kasacyjnej oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone tematowi. Komentarz omawia całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Skargakonstytucyjna.jpg

Skarga konstytucyjna

Lidia Bagińska

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne informacje ułatwiające skorzystanie ze skargi konstytucyjnej. Swym zakresem obejmuje analizę przepisów Konstytucji i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym dotyczących skargi, wzór skargi konstytucyjnej, a także omówienie najważniejszych oraz najnowszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących skargi konstytucyjnej, zasad i procedury rozstr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck