Lisiecki Marcin

- KOKUTAI-NO HONGI W JAPOŃSKIM DYSKURSIE NACJONALISTYCZNYM


KOKUTAI-NO HONGI W JAPOŃSKIM DYSKURSIE NACJONALISTYCZNYM

KOKUTAI-NO HONGI W JAPOŃSKIM DYSKURSIE NACJONALISTYCZNYM

Lisiecki Marcin

Poświęcenie uwagi idei kokutai, pełniącej funkcje mitu politycznego, przyczynić się może do uchwycenia specyfiki transformacji sytemu politycznego w nowoczesnej Japonii i konsolidacji świadomości narodowej. Prezentowana książka nie dotyczy wszakże opisu i analizy kokutai w szeroko rozumianym kontekście politycznym i społecznym, lecz ogranicza się do wąskiego przypadku, w którym miała niezwykle istotne znaczenie. Analizowanym przypadkiem jest Kokutai-no hongi (Podstawowe zasady

Wydawnictwo: Wydawnictwo Adam Marszałek

Studio Ghibli Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze

Studio Ghibli Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze

Zaremba Penk Joanna

Książka ta ukazuje fenomen, jakim jest japoński film animowany, posługując się przykładem twórczości Studia Ghibli. Autorzy analizują kolejno produkcje studia, zwracając uwagę na zawarte w nich motywy, przesłanie, koncepcję, inspiracje - rodzime i zachodnie - oraz filozofię. Podkreślają szerokie spektrum tematyczne filmów oraz kunszt związany z samą techniką animacji. To niezwykle cenne źródło wiedzy dla badaczy współczesnej kultury popularnej, filmoznawców, ale równi

Wydawnictwo: Kirin