Loeffler Marc

- Agile Retrospektywy w zarządzaniu standardami


Agile Retrospektywy w zarządzaniu standardami

Agile Retrospektywy w zarządzaniu standardami

Loeffler Marc

Ostatnia z dwunastu zasad Manifestu Agile mówi o retrospektywach. W myśl tej reguły zespół programistów odbywa regularne spotkania, na których analizuje efekty pracy nad projektem, myśli nad możliwymi zmianami i odpowiednio dopasowuje działania. Retrospektywa po każdej iteracji projektu pozwala na niezwykle skuteczne optymalizowanie pracy zespołu - przeprowadzona odpowiednio gwarantuje, że zebrane wnioski i opinie członków grupy przyczyniają się do coraz lepszych wyników. Rzecz

Wydawnictwo: Helion

For took: 377.803ms