Low Andrea

- Getto łódzkie Litzmannstadt Getto


Getto łódzkie Litzmannstadt Getto

Getto łódzkie Litzmannstadt Getto

Low Andrea

Jest to jedna z najważniejszych publikacji poświęconych gettu łódzkiemu napisana w ostatnich latach, jedna z niewielu w języku polskim. Powstała na podstawie bogatego materiału źródłowego. Autorka uwzględniła w badaniach w dużej części dokumenty o charakterze prywatnym. Pozwoliło to wyraźnie pokazać, jakie konsekwencje miały działania nazistów i co oznaczały dla poszczególn

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945

Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945

Low Andrea

Mimo że film Lista Schindlera Stevena Spielberga odniósł światowy sukces, a zainteresowanie historią krakowskich Żydów nie słabnie, to o reakcjach i zachowaniach samych prześladowanych podczas drugiej wojny światowej wciąż wiemy stosunkowo niewiele. Andrea Löw i Markus Roth opisują przede wszystkim wyczerpująco historię i dzieje ludzi mieszkających w jednym z największych gett w

Wydawnictwo: Universitas