Lubacz Dominik

- RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz


RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Lubacz Dominik

W komentarzu do RODO znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 187.94 zł 249