Lubacz Dominik

- RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz


rodo-ogolne-rozporzadzenie-887234i.jpg

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Lubacz Dominik

W komentarzu do RODO znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 186.99 zł 249