Ludwik Florek

- Prawo pracy Florek


Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialności prawnej w stosunkach pracy,zbiorowego prawa prac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.73 zł 59

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Zbiorowe prawo zatrudnienia

Jakub Stelina

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, jak również przedstawicieli nauki prawa pracy oraz pracowników działów kadr i zasobów ludzkich. Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks pracy Komentarz Florek

Kodeks pracy Komentarz Florek

Dorota Dzienisiuk

Komentarz do kodeksu pracy zawiera wnikliwe omówienie przepisów kodeksu z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji, które miały miejsce od daty ostatniego wydania, kładąc szczególny nacisk na przybliżenie doniosłych nowelizacji z lat 2016 i 2017. Dotyczą one m.in.:- podniesienia progu liczebności zatrudnionych pracowników, od którego powstaje obowiązek pracodawcy ustalania regulaminu p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 233.53 zł 299

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Kapitał praca człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły

Witosz Aleksander

Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Jana Wojtyły na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Zgromadzone teksty reprezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, metodologii, gatunków, są bowiem rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Florek Podręczniki Prawnicze

Prawo pracy Florek Podręczniki Prawnicze

Ludwik Florek

Przedmowa do szesnastego wydania Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskie - go prawa pracy. Uwzględnia on wszy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Indywidualne a zbiorowe prawo pracy

Indywidualne a zbiorowe prawo pracy

Ludwik Florek

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy stanowią dwa podstawowe działy tej dziedziny prawa. W założeniu indywidualne prawo pracy normuje stosunki pomiędzy pracodawcami a pracownikami, zbiorowe natomiast - pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi czy innym przedstawicielstwem pracowników. Książka poświęcona jest zróżnicowanym relacjom pomiędzy nimi, co odnosi się zarówno do całoś

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz

Kodeks pracy Komentarz

Ludwik Florek

To już piąte długo oczekiwane wydanie komentarza podyktowane m.in. częstymi nowelizacjami kodeksu pracy. Nowe przepisy są często bardzo szczegółowe, czego wyraźnym przykładem jest równe traktowanie pracowników. W wielu przypadkach Kodeks pracy posługuje się też zróżnicowaną terminologią na określenie tych samych spraw. Komentarz obejmuje szczegółową i wszechstronną analizę

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa i umowa w prawie pracy

Ustawa i umowa w prawie pracy

Ludwik Florek

Praca przedstawia całościowo różnorodne aspekty ustawy i umowy oraz ich wzajemne relacje w prawie pracy. Analizuje ona znaczenie i różne pojęcia ustawy i umowy w prawie polskim oraz międzynarodowym iwspólnotowym. Szczegółowo omówiona została relacja pomiędzy ustawą a umową w indywidualnym stosunku pracy. Podobnie ukazana została relacja ustawy i umowy zbiorowej (układu, porozumie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy 2019 Podręczniki Prawnicze

Prawo pracy 2019 Podręczniki Prawnicze

Ludwik Florek

Książka bejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskiego prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck