Małgorzata Dutka Mucha

- Rada pedagogiczna obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność wzory i przykłady dokumentów regulamin działalności rady pedagogicznej


Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność wzory i przykłady dokumentów regulamin działalności rady pedagogicznej

Krzysztof Gawroński

Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące organizacji pracy rady pedagogicznej. Szczegółowo zostały omówione zasady funkcjonowania rady pedagogicznej wynikające z obowiązujących przepisów prawa, m.in.: zadania dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady, kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia rady pedagogicznej, dokumentowanie i protokołowanie zebrań rady. Książka zawiera porady dla dyrektorów dotyczące sprawnego prowadzenia zebrań oraz pomysły na efektyw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły wzory i przykłady szkolnych dokumentów

Małgorzata Dutka Mucha

Książka zawiera praktyczne informacje na temat planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego. Znajdują się w niej przykładowe plany, narzędzia i rozwiązania dla dyrektorów szkół, które pomogą udoskonalić dydaktyczną i wychowawczą działalność szkoły. W książce Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły zostały omówione takie zagadnienia, jak cele i funkcje nadzoru pedagogicznego oraz wynikające z nich zadania i obowiązki dyrektora szkoły, procedury planowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska