Małgorzata Dutka Mucha

- Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły


Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły

Małgorzata Dutka Mucha

Publikacja zawiera praktyczne informacje na temat planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego. Znajdują się w niej przykładowe plany, narzędzia i rozwiązania dla dyrektorów szkół, które pomogą udoskonalić dydaktyczną i wychowawczą działalność szkoły.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska