Małgorzata Gach

- Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową


Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Małgorzata Gach

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednak różnego rodzaju okoliczności uzasadniają potrzebę zmiany tej formy prowadzenia działalności na spółkę kapitałową. Następuje wówczas proces przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o.o. czy też spółkę akcyjną. Podstawy i zasady

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

Małgorzata Gach

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często spółki sięgają po finansowanie bankowe, zewnętrzne. Takie finansowanie może być jednak drogie i wiązać się z koniecznością zaakceptowania ograniczeń w zarządzaniu czy działalności spółki oraz z ustanawianiem szeregu zabezpieczeń bankowych, w tym na majątku samej spółk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK