Małgorzata Gersdorf

- Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf


Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Prawo pracy pytania i odpowiedzi Gersdorf

Małgorzata Gersdorf

Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Są

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.38 zł 69

Prawo pracy Kazusy i ćwiczenia

Prawo pracy Kazusy i ćwiczenia

Małgorzata Gersdorf

Gdzie się zaczyna problem, tam się kończy komentarz… Tak prawnicy często podsumowują korzystanie z literatury przedmiotu w analizowanej przez nich sprawie. Niniejsze opracowanie ma w swoim założeniu służyć analizie i wyjaśnianiu norm prawa pracy w tych sytuacjach, które często pojawiają się w praktyce oraz budzą szczególne wątpliwości, nie tracąc przy tym jednak nic ze swoj

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe Komentarze Becka

Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe Komentarze Becka

SSN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

W kolejnej regulacji dokonano wydzielenia wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, które objęto przepisami ustawy z 23.1.1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 3, poz. 8 ze zm.), z prawem do świadczeń długoterminowych i jednorazowego odszkodowania wypłacanego z funduszu ubezpieczeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach

Prawo pracy Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach

Małgorzata Gersdorf

Podręcznik Prawo pracy 2011 jest próbą przybliżenia problematyki prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach. W publikacji przedstawiono wszystkie istotne zagadnienia dotyczące tej dziedziny prawa. Sposób sformułowania pytań jest wynikiem wieloletniego doświadczenia Autorów jako egzaminatorów, a odpowiedzi na nie wskazują, jaką wiedzę powinien posiadać student na egzaminie, aby zdać go

Wydawnictwo: LexisNexis Polska