Małgorzata Izabela Ofiarska

- Fundusz Dróg Samorządowych Komentarz


Fundusz Dróg Samorządowych Komentarz

Fundusz Dróg Samorządowych Komentarz

Małgorzata Izabela Ofiarska

Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Od 2019 r. na mocy ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. poz. 2161) Fundusz Dróg Samorządowych stał się dla jednostek samorządu terytorialnego głównym źródłem dofinansowania drogowych zadań gminnych i powiatowych oraz zadań mostowych, a takż

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Ofiarski Wolters

Duże Komentarze

Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji prawnych zawartych w obecnej ustawie, lecz również w niezbędnym zakresie nawiązano do postanowień dwóch poprzednio obowiązujących ustaw o finansach publicznych. W komentarzu do ustawy o finansach

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska