Małgorzata Korzycka

- Instytucje prawa rolnego


Instytucje prawa rolnego

Instytucje prawa rolnego

Małgorzata Korzycka

Zarządzanie rolnictwem, w szczególności ziemią rolniczą, obszarem wiejskim, oraz organizowanie działalności rolniczej pozostają obecnie ośrodkiem uwagi zarówno w Polsce, jak i we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Problematyka instytucji prawa rolnego staje się szczególnie istotna w związku ze zmianami zachodzącymi właśnie w zarządzaniu rolnictwem. Dotyczą one ochrony własności rolniczej, obrotu nieruchomościami rolnymi, rozwoju obszarów wiejskich czy umów w rolnictwie.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo żywnościowe Zarys prawa polskiego i wspólnotowego

Prawo żywnościowe Zarys prawa polskiego i wspólnotowego

Małgorzata Korzycka Iwanow

Prawo żywnościowe jest gałęzią prawa nową, wyodrębniającą się stopniowo. Powstała potrzeba naukowego, systemowego ujęcia założeń i zasad tego prawa. Z tego punktu widzenia praca profesor Korzyckiej-Iwanow jest pracą pionierską, gdyż podejmuje próbę nie tylko uporządkowania ogromnego materiału normatywnego, ale nadto daje koncepcyjny zarys myśli przewodnich tego prawa. Praca ma ogromne znaczenie z punktu widzenia potrzeb praktyki. Jest bowiem swego rodzaju przewodnikiem po

Wydawnictwo: LexisNexis Polska