Małgorzata Kuć

- Prawo karne wykonawcze Kuć


Prawo karne wykonawcze Kuć

Prawo karne wykonawcze Kuć

Małgorzata Kuć

Skrypt do prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę:- definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania środków karnych,- wykonywania środków zabezpieczających,- wykonywania tymczasowego aresztowania.Każdy rozdział Skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne wykonawcze Kuć Gałązka

Prawo karne wykonawcze Kuć Gałązka

Małgorzata Kuć

Skrypt Becka z prawa karnego wykonawczego zawiera najistotniejsze wiadomości z zakresu prawa karnego wykonawczego. Omówione w nim zagadnienia obejmują m.in. problematykę: - definicji prawa karnego wykonawczego,- źródeł prawa karnego wykonawczego,- postępowania wykonawczego,- wykonywania środków karnych,- wykonywania środków zabezpieczających,- wykonywania tymczasowego aresztowania. Każdy rozdział Skryptu Becka Prawo karne wykonawcze poprzedzony jest literaturą z omawianego zakre

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck