Małgorzata Sieradzka

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Małgorzata Sieradzka

W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo KIO oraz TSUE dotyczące warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przedstawiono także wpływ orzeczeń na interpretację przepisów.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Komentarz

Małgorzata Sieradzka

W komentarzu omówiono praktyczne aspekty stosowania ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także wskazano wykładnię przepisów niejasnych lub budzących wątpliwości. Autorka szczegółowo opisała takie instytucje jak:- ujednolicenie roszczeń,- pozew grupowy,- reprezentant grupy,- wyrok przesądzający o odpowiedzialności pozwanego. Oprócz tego w komentrazu Dochodzenie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 143.73 zł 169

Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Małgorzata Sieradzka

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 152.05 zł 179

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Przemysław Szustakiewicz

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustrojowych, dotyczących organów wymiaru sprawiedliwości podejmowanych po 1989 r., która jednocześnie w istotny sposób wpłynęła na funkcjonowanie administracji publicznej. Komentarz zawiera

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Małgorzata Sieradzka

W opracowaniu w sposób kompleksowy omówiono ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Dokonano szczegółowej analizy nowych rozwiązań, w szczególności takich instytucji, jak: ujednolicenia roszczeń, pozwu grupowego, reprezentanta grupy czy wyroku przesądzającego o odpowiedzialności pozwanego. Publikacja łączy w sobie cechy komentarza i teoretycznego studium ukazująceg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska