Małgorzata Wiśniewska

- Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją


Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją

Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją

Małgorzata Wiśniewska

Narzędzie pozwalające przedsiębiorcom samodzielnie opracować, wdrożyć i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego oraz rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Każda strona księgi została opatrzona szczegółową instrukcją jej sporządzenia, praktycznym przykładem zapisów opracowanym dla małej piekarni oraz wzorcową dokumentacją uzupełnia

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją

Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją

Małgorzata Wiśniewska

Przygotowana w formie "gotowca" z miejscami do wypełniania, ułatwia opracowanie oraz prawidłową rejestrację, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji HACCP. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia dostosowanie Księgi do indywidualnych warunków danego zakładu. Spis treści: Część wstępnaProfil ZakładuSchemat organizacyjnyDefinicjePolityka bezpieczeństwa żywnościowegoZarządzenie o powołaniu Zespołu HACCPZakres systemu HACCPSzkolenia i świadomość personeluPlan pom

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Księga GMP/GHP z dokumentacją (CD)

Księga GMP/GHP z dokumentacją (CD)

Małgorzata Wiśniewska

Licencja upoważnia Użytkownika do wykorzystywania programu zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy Kupującego, jak i obsługiwanych przez niego podmiotów. Księga GMP/GHP stanowi przewodnik po zasadach dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk higienicznych, porządkuje dokumentację systemową powstałą podczas wdrażania zasad systemu.Program opracowano na podstawie Wzorcowej Księgi GMP/GHP z dokumentacją według koncepcji dr Małgorzaty Wiśniewskiej, zawiera szczegółowy instruk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Instruktaż opracowania procedury auditu wewnętrznego HACCP z dokumentacją

Instruktaż opracowania procedury auditu wewnętrznego HACCP z dokumentacją

Małgorzata Wiśniewska

Poradnik zawiera przykład procedury auditu wewnętrznego systemu HACCP mogący stanowić wzór do opracowania kolejnych procedur tego systemu. Autorka omawia każdy punkt procedury, prezentuje wzory wypełnionych formularzy. m.in. a. program auditu, b. listę kontrolną, c. raport z auditu, d. kartę niezgodności. Formularze te można modyfikować w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy. W instruktażu szczegółowo opisano sposób tworzenia każdej procedury systemu HACCP, czy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kodeks żywnościowy wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej

Kodeks żywnościowy wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej

Małgorzata Wiśniewska

Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius) stanowi zbiór norm i standardów dotyczących żywności. Przetłumaczona na język polski część ogólna Kodeksu zawiera Zalecany Międzynarodowy Kodeks Praktyki - Ogólne Zasady Higieny żywności oraz Załącznik opisujący system Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli (HACCP) i wytyczne jego stosowania. Ogólne Zasady obejmują łańcuch żywnościowy, od produkcji pierwotnej aż do ostatecznej konsumpcji, określając zalecenia i procedury

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Księga norm i przepisów (Dokumenty związane z księgą HACCP)

Księga norm i przepisów (Dokumenty związane z księgą HACCP)

Małgorzata Wiśniewska

Wszystkie normy referencyjne oraz akty prawne powinny być w każdej firmie zgromadzone w jednym miejscu oraz nadzorowane przez wyznaczoną i uprawnioną osobę. Nadzór nad tymi dokumentami polega na ich aktualizacji, wycofywaniu dokumentów sprzecznych oraz na niedopuszczaniu do ich zagubienia lub zdekompletowania.Osoba uprawniona do nadzorowania norm i przepisów powinna prowadzić na bieżąco ich kompletny i zgodny z prawdą rejestr (listę). Pomocą służy podany w Księdze wzór.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK