Małkowska Danuta

- Kadry i płace 2019 ODDK obowiązki pracodawców


Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2019 ODDK obowiązki pracodawców

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:- podział akt pracowniczych na 4 części –

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Rachunkowość od podstaw zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami Małkowska

Małkowska Danuta

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego.Bogaty wybór różnorodnych zadań pomoże w nauce rachunkowości osobom na różnych e

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Inwentaryzacja od A do Z

Inwentaryzacja od A do Z z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

Małkowska Danuta

Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji, fachowy komentarz, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Książka Inwentaryzacja uwzględnia najnowsze wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz.Urz. MF z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 55). Autorka książki szczegółowo omawia: - zasady organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2019 Oddk Jacewicz Małkowska

Jacewicz Agnieszka

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,konkretne wyjaśnienia, np. jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń, jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jakie dokumenty należy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie Zbiór rozwiązań

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie Zbiór rozwiązań

Małkowska Danuta

Uzupełnienie opracowania autorstwa Danuty Małkowskiej Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej – ewidencja i rozliczanie. Zbiór zadań. Zawiera rozwiązania do zadań zamieszczonych w zbiorze.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją Małkowska

Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją Małkowska

Małkowska Danuta

Gotowy wzór instrukcji inwentaryzacyjnej pomoże zorganizować całokształt spraw związanych z inwentaryzacją od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, potwierdzenia sald oraz weryfikacji), po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów. Publikacja uwzględnia najnowsze wymogi wynikające ze stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materia

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:- podział akt pracowniczych na 4 części –

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie Zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie Zbiór zadań z komentarzem

Małkowska Danuta

Obszerny zbiór zadań z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – zawiera ponad 50 różnorodnych zadań z rachunku kosztów. Podręcznik uwzględnia wszystkie aspekty stosowania rachunku kosztów w rachunkowości finansowej, omówiono tu:- ewidencję kosztów a ustalanie wyniku ze sprzedaży;- rozliczenia kosztów w czasie a ustalanie wyniku ze sprzedaży;- ewidencję i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej;- koszty wytworzenia produktów;- koszty i przychody w rachunku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019

Michał Culepa

Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Małkowska Danuta

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzględniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego

Wydawnictwo: ODDK