Maciej Barczewski

- Leksykon prawa własności intelektualnej


Prawo własności intelektualnej

Leksykon prawa własności intelektualnej

Maciej Barczewski

Leksykon prawa własności intelektualnej stanowi usystematyzowany zbiór 100 najważniejszych pojęć i instytucji normatywnych dotyczących prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych

Maciej Barczewski

Książka zawiera omówienie aktualnie obowiązujących unormowań konwencji międzynarodowych, które tworzą uniwersalny system ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. Znajomość problematyki traktatowej ochrony wspomnianych uprawnień nabrała bowiem niezwykle istotnego znaczenia w dobie globalnego obrotu twórczością. W konsekwencji przeprowadzono analizę zmierzającą do ustalenia, czy dotychczasowe standardy uniwersalne zapewniają dostateczną ochronę zarówno majątkowych, jak i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska