Maciej Białek

- Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym


Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Maciej Białek

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązujących od początku 2018 r. świadczeń pieniężnych za korzystanie z usług wodnych i zarządzanie zasobami wodnymi. Analizie poddano prawne oraz faktyczne okoliczności towarzyszące poszczególnym sposobom korzystan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck