Maciej Dercz

- Ustawa o działalności leczniczej Komentarz


Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Maciej Dercz

W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; normy czasu pracy pracowników podmiotów l

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 134.19 zł 169

Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz

Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz

Maciej Dercz

Komentarz przeznaczony jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zagadnieniami szeroko rozumianej ochrony zdrowia, pracowników podmiotów leczniczych oraz inspekcji: sanitarnej, farmaceutycznej i weterynaryjnej. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych prowadzących obsługę prawną tych podmiotów. Będzie mogła być także wykorzystana przez stud

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Ustawa o działalności leczniczej Komentarz

Maciej Dercz

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, ale też dla urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów. Dodatkowo autorzy zaproponowali sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o działalności leczniczej Komentarze LexisNexis

Ustawa o działalności leczniczej Komentarze LexisNexis

Maciej Dercz

Ustawa o działalności leczniczej jest kluczowym aktem normatywnym regulującym funkcjonowanie rynku ochrony zdrowia w Polsce. Zawiera przepisy o zasadach funkcjonowania podmiotów leczniczych, czasie pracy zatrudnionych w nich pracowników. Reguluje także problematykę rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, kontrolę i nadzór nad podmiotami leczniczymi oraz zasady przekaz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej

Maciej Dercz

Komentarz zawiera prawną analizę ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Wskazuje zadania zakładów opieki zdrowotnej wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z wielu innych aktów prawnych. W opracowaniu omówione zostały relacje zakładów opieki zdrowotnej z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska