Maciej Gutowski

- Wzruszalność czynności prawnej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego


Wzruszalność czynności prawnej

Wzruszalność czynności prawnej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego

Maciej Gutowski

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo jednak pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności, czy nawet sama jej wzruszalność nie jest bowiem – w odróżnieniu od pojęcia nieważn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;- osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zami

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Kodeks cywilny Tom III Komentarz 2019 do art. 627–1088

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najszerszy na rynku komentarz do tej tematyki. Autorzy uzupełnili komentarz o najnowsze orzecznictwo, a także poglądy doktryny, które pozwalają na zdob

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wzruszalność czynności prawnej

Wzruszalność czynności prawnej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego

Maciej Gutowski

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo jednak pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności, czy nawet sama jej wzruszalność nie jest bowiem – w odróżnieniu od pojęcia nieważn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nieważność czynności prawnej Gutowski

Nieważność czynności prawnej Gutowski

Maciej Gutowski

Publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.:- czynności wadliwe, bezskuteczne i nieważne,- tzw. czynności nieistniejące,- inne postacie wad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nieważność czynności prawnej

Nieważność czynności prawnej

Maciej Gutowski

Monografia prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących systematyki wadliwych czynności prawnych aparatury pojęciowej związanej z pojęciem czynności prawnej przesłanek nieważności pod kątem cywilistycznej analizy czynności prawnych, wsparte dorobkiem doktryny i orzecznictwa poszczególnych postaci wadliwości czynności prawnych oraz różnic pomiędzy nieważnością bezwzględna, a innymi postaciami wadliwości czynności prawnych cech sankcji nieważności bezwzglę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck