Maciej Gutowski

- Wzruszalność czynności prawnej


Wzruszalność czynności prawnej

Wzruszalność czynności prawnej

Maciej Gutowski

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo jednak pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość cz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najszerszy na rynku komentarz do tej tematyki. Autorzy u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 301.59 zł 349

Wzruszalność czynności prawnej

Wzruszalność czynności prawnej

Maciej Gutowski

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo jednak pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość cz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego;- osób fizycznych:

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 301.59 zł 349

Nieważność czynności prawnej Gutowski

Nieważność czynności prawnej Gutowski

Maciej Gutowski

Publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 152.05 zł 179

Nieważność czynności prawnej

Nieważność czynności prawnej

Maciej Gutowski

Monografia prezentuje kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących systematyki wadliwych czynności prawnych aparatury pojęciowej związanej z pojęciem czynności prawnej przesłanek nieważności pod kątem cywilistycznej analizy czynności prawnych, wsparte dorobkiem doktryny i orzecznictwa poszczególnych postaci wadliwości czynności prawnych oraz różnic pomiędzy nieważnością bez

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck